Riksidrottsförbundets stadgar 1999 (29 sidor, 280k)
    Ansökningsblankett för statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK) (18k)
    Närvaroblankett  LOK (63k)
    Ansökningsblankett för medlemsskap i Riksidrotssförbundet (2 sidor, 80k)
    Ansökan om tävling (25k)
    Antidopingprogram för Svenska Biljardförbundet (3 sidor, 29k)
    SBF Medlemsregister (3 sidor, 193k)
       
    Ron Shepard - Amateur Physics for the Amateur Pool Player (109 sidor, 720k)
    Biljard, kort historik och fakta (2 sidor, 25k)